Изучение иностранных языков:
славянских, тюркских, мертвых и других
Меню
Языки
Последние статьи

Английский язык

Выражения: примеры с переводом на болгарский 5

 
– What for?. // За какво?
– I wanna make sure we are who we say // За да че убедя, че сме тези които сме
 
– You have to know more than we do // Знаете повече от нас
 
– We don't have time to argue // Нямаме време за спорене
 
– What the hell are you trying to say? // За какво намеквате?
 
– Logically, I would have to say No // Логично, бих казала не
 
– Does he like it when you read to him? // Обича ли да му четеш?
 
– By who? // От кого? (Кем)
– By what? // От какво? (Чем)
 
– I haven't been able to sleep // Не могу да заспя
 
 
 
 

Другие полезные выражения: 2, 3, 4, 5, 6