Изучение иностранных языков:
славянских, тюркских, мертвых и других
Меню
Языки
Последние статьи

Английский язык

Выражения: примеры с переводом на болгарский 2

I can never go home // Никога няма да мога да се прибера у дома
 
You know, in almost two years, I've been bothered you // Почти две години не съм те притеснявал
 
I'll help you find him // Ще ти помогна да го откриеш
 
So we got a deal or not? // Имаме ли сделка или не?
 
Just stop for a second // Спри за малко
 
You're sure you're okay? // Сигурен ли си, че си добре?
 
And now you are taking off the middle of the night to spend the weekend with them // А сега тръгваш посред нощ, за да прекараш уикенда с тях ли?
 
Everything's gonna be okay // Всичко ще е наред
 
At least tell me where you're going! // Поне ми кажи къде отиваш
 
Because I got work in the morning, that's why // Защото на сутринта съм на работа
 
You know, a girl like you really shouldn't be alone out here // Знаеш ли момиче като теб не трябва да е само навън
 
Will you come home with me? // Ще дойдеш ли у дома с мен?
 
– I swear, man, you got to update your cassette-tape collection // Сериозно, човече, трябва да си обновиш колекцията с касетки
– Why? // Защо?
– Well, for one..They're cassette tapes // Първо, защото са касетки.
 
Thanks, that's awfully kind of you // Ужасно любезен сте
 
A town like this, everybody knows everybody // В подобен град всички се познават
 
Thank you for your time. Gentlemen // Благодарим за отделеното време. Господа.
 
What was that for? Why do you have to talk to police like that? // Това за какво беше? Защо говориш така на полицията?
 
– Can I help you boys? //Мога ли да ви помогна, момчета?
– No, sir. We were just leaving // Не, господине. Тъкмо си тръгвахме
 
I'll bet you that's her // Обзалагам се, че това е тя
 
You must be Amy. Troy told us about you // Ти трябва да си Ейми, нали? Трой ни е разказвал за теб
 
Actually it means just the opposite. A pentagram is a protection against evil // Всъщност значи точно обратното. Пентаграмът е за защита от злото
 
She hitchhikes, and whoever pick her up...well, they disappear forever // Спира хората на автостоп и който я качи..изчезва завинаги
 
You're such a control freak // Такава си откачалка
 
That bridge look familiar to you? // Мостът изглежда ли ти познат?
 
I'm not like you. This is not going to be my life // Не съм като вас. Това няма да бъде моят живот
 
Who's driving your car? // Кой кара колата ти
 
You smell like a toilet // Миришиш на тоалетна
 
I don't think he's been here for a couple days at least // Изглежда, че не е бил тук поне няколко дни
 
– All right..jerk // Добре, тъпак
– Bitch // Кучка
 
I'm gonna grab a little something to eat at that diner down the street // Ще отида да взема нещо за ядене от закусвалнята надолу по улицата
 
They kind of spotted me. Go find dad. // Имаш ли нещо, което да е истинско?
 
– You got anything that's real? // Добре, тъпак
– My boobs// Гърдите ми
 
Now, you're staying right here till you tell me exectly what the hell that means // Ще останеш тук, докато не ми кажеш какво по дяволите значи това
 
...if you don't mind // Ако нямате нищо против
 
– Fake 911 phone call. That's pretty illegal // Фалшиво обаждане на полицията. Това е доста незаконно
– You're welcome // Пак заповядай
 
Listen, we got to talk // Трябва да поговорим
 
Would you shut up for a second? // Ще млъкнеш ли за малко
 
You're scared to go home // Страхуваш се да се прибереш у дома
 
I'll take you home // Ще те закарам вкъщи
 
 
 
 

Другие полезные выражения: 1, 2, 3, 4, 5, 6