Изучение иностранных языков:
славянских, тюркских, мертвых и других
Меню
Языки
Последние статьи

Английский язык

Выражения: примеры с переводом на болгарский

Just tone it down a little bit, Father // Малко по-кротко, отче
 
I lost some wheight // Потслабнал малко
And I got that Michael Jackson skin disease..// И боледувам от онази болест на Майкл Джексон
 
– Take it. It won't bite. // Дръж, няма да те ухапе
– No, but your mom might // Не, но майка ти може!
 
– Would you sit down, please? // Би ли седнал моля
– Would you put the knife down? // Би ли оставила ножа?
 
– I know this all has to be so hard // Разбирам, че ти е много трудно.
– Um, not so much // Не толкова..
– But I want you to know - I'm here for you. You brave little soldier I acknowledge your pain. // Но искам да знаеш че съм до теб. Смели малки войник знам че те боли.
Come here! You're too precious for this world! // Ела тук! Тверде си крехък за този свят.
– I never said that! // Не съм казвал такова нещо!
– You're always saying pansy stuff like that // Постоянно правиш педерастски изказвания.
– Thanks for the hug, but, i'm okay. Really. // Благодаря за прегръдката, но аз съм добре. Наистина.
 
– Dude, you know something? I put up with a lot from you. // Знаеш ли? Писна ми от теб.
– What are you talking about? I'm a joy to be around. //За какво говориш? Трябва да се радваш че съм тук.
 
You let me know if there's anything else I can do for you. Anything at all. //Е, кажете ако мога да сторя още нещо за вас. Каквото и да е.
 
You guys are breaking my heart. Could we please just leave? // Късате ми сърцето. Но вече може ли да тръгваме?
 
This guy's really pissing me off. // Този тип наистина ме нервира.
 
– Wow, this is, uh, charming. You sure you wouldn't be more comfortable in a bedroom or my motel room? I mean, not for nothing, but, you know, I got oils. // Оо, очарователно е. Сигурна ли си че в спалната няма да ни е по удобно или в стаята ми в мотела? Имам етерични масла.
– But I have toys // Аз имам играчки.
– Yeah, no, toys trumps oils. // Да, играчките бият маслата.
 
– Dude, I earned that money // Аз заработих тези пари
– You won it in a poker game. // Спечели ги на покер.
 
– It happened because of me // Заради мен се случи
– Sweetie, it didn't. Why would you say something like that? // Скъпа, не е вярно. Защо говориш така?
 
– Oh, I see you lie to them // Значи им лъжеш
– No. I just don't tell them everything // Не. Просто не им казвам всичко
– Yeah, that's called lying // Да, на това му викат лъжа
 
Never heard anything like that before // Досега не съм чувал такова нещо
 
If you're gonna scream. Go right ahead. // Ако ще крещиш, да започваш
 
– I'm not sure. They were cops or detectives or something // Не съм сигурна дали бяха полицаи или някакви детективи
– Whoever they were, they were cute. You didn't think so? // Каквито и да са са много сладки. Не мислиш ли?
– Yeah, okay, they were cute. But... // Да, сладки са. Но..
 
When we ask you what happened, we want to know what you think happened // Когато те питаме какво стана всъщност питаме какво мислиш че е станало
 
– Sam wears women's underwear... // Сэм носи женско бельо
– I've been listening. I'm just busy // Чух те, просто съм зает.
 
 
 

Другие полезные выражения: 2, 3, 4, 5, 6