Изучение иностранных языков:
славянских, тюркских, мертвых и других
Меню
Языки
Последние статьи

правила

В/ВЪВ

— В колко часа пристигам във Варна?
— Тръгвате в 10:15 часа и пристигате в 17:15 часа. Пътувате 6 часа до Варна.

ЗА

Тя няма ли да пътува за Лондон? (Она не поедет ли в Лондон?)

— Госпожо, в колко часа има влак за Варна? (Госпожа, в котором часу есть поезд до Варны?)
— Влаковете за Варна са в 7:30 часа, 10:15 часа. (Поезда до Варны есть в 7:30 часа, 10:15 часа.)

Дайте ми един билет за утре от 10:15 часа! (Дайте мне один билет на завтра в 10:15 часов!)
Тя пита какви влакове има за Пловдив. (Она спрашивает какие поезда есть до Пловдива.)
Иван трябва да учи за изпита. (Ивану надо учить экзамен.)

ДО

Кристина иска да пътува до Пловдив.

НА

Утре ще ходим на театър. (Завтра пойдем в театр.)
Отива на гости. (Идет в гости.)
Тя работи на половин ден. (Она работает пол дня.)
Вчера ходихме на Боровец. (Мы вчера ездили в Боровец.)

У

— Носиш ли пари у себе си? Трябва да носиш винаги. Всичко се случва. (У тебя есть деньги с собой? Тебе надо носить их всегда. Всякое случается.)

КЪМ

Издатина с изглед към долина. (Выступ с видом на долину.)

C

Почти всички насърчават го с викове. (Почти все торопят его криками.)

ОТ

Мини купи от гастронома една водка. (Зайди купи в гастрономе/магазине одну водку.)