Изучение иностранных языков:
славянских, тюркских, мертвых и других
Меню
Языки
Последние статьи

правила

Пример 1. Притяжательное местоимение и дательный падеж.

1) Изпращам писмата на колегите.
Изпращам ги на колегите. Изпращам им писмата. Изпращам им ги. Изпращам ги на тях.
2) Нося кафето на Искра. Нося й го.
3) Подавам тетрадката на Сергей. Подавам му я.
4) Давам писмото на сем. Петрови. Давам им го.
5) Дават книгите на мен и приятелката ми. Дават ни ги.
6) Казвам новите думи на теб. Казвам ти ги.
7) Донесох сандвича на Мария. Донесох й го.

Пример 2. Дательный падеж местоимений.

2) Той също не ми говори. (Он тоже со мной не разговаривает.)
2) Колко съм му сърдита! (Как я на него сердита!)