Изучение иностранных языков:
славянских, тюркских, мертвых и других
Меню
Языки
Последние статьи

Английский язык

Выражения: примеры с переводом на болгарский 4

I'd appreciate it if you'd handle that alone. // Ще съм ти задължена ако го направиш сам
I have an errand I need to run // Трябва да свърша една работа (Мне надо сбегать по делам)
 
It has been six years since my last confession // Минаха шест години от последната ми изповед
 
Bugs..they drive me crazy // Бубулечките ме влудяват
 
I think you better get up here // Най-добре ела тук
 
- What is it? // Какво има?
- Cockroaches are mortally attacking people // Хлебарките нападат и убиват хора
- I'm gonna ask you if you said what I think you said. I know it's what you said. // Няма да питам дали каза онова което си мисля, знам че е така.
 
- The image of those cockroaches has been permanently imprinted onto my brain. // Образът на онези хлебарки се запечата в мозъка ми.
- I see them every time I close my eyes // Виждам ги всеки път щом затворя очи
- Try not to close your eyes // Опитайте да не ги затваряте.
 
You still want me to come up? // Още ли искаш да дойда
 
- I'm sorry to bother you // Извинявай за безпокойството
- It's no bother. // Няма нищо
 
- If she says I raped her, then I guess I raped her. // Щом тя казва че съм я изнасилил, сигурно е така
- You don't sound so sure of that // Не изглеждаш особено сигурен
- It all seems so crazy // Всичко изглежда толкова шантово
- Would you be willing to take a lie-detector test to prove that you raped her? // Ще се подложиш ли на детектор на лъжата за изнасилването
- No, I'm not // Не, няма
- Well, that's too bad. The next rape you experience will probably be your own..in prison. // Много жалко. Защото следващото изнасилване вероятно ще е твоето..в затвора.
 
- How the hell should I know? // Откъде бих да могъл да знам
 
- If you had to do without a cellphone, you'd lapse into catatonic schizophrenia. // Ако останеш без мобилен телефон ще полудееш
 
 
 

Другие полезные выражения: 2, 3, 4, 5, 6