Изучение иностранных языков:
славянских, тюркских, мертвых и других
Меню
Языки
Последние статьи

Английский язык

Выражения: примеры с переводом на болгарский 3

What's going on? // Какво става?
 
He wouldn't do that // Не би го направил
 
I'm gonna find Tommy myself // Ще открия Томи сама
 
I seriously doubt that // Силно се съмнявам в това
 
You wouldn't believe me // Ни бихте ми повярвали
 
I was sleeping in front of the fireplace when it came in // Спях пред камината, когато влезе
 
Which means we can kill it // Което значи, че можем да го убием
 
We just want to help them find their brother. That's all // Само искаме да им помогнем да открият брат си. Това е всичко
 
That's sweet. Don't worry about me // Колко мило. Не се притеснявай за мен
 
He could still be alive // Може все още да е жив
 
We have to leave now // Трябва да тръгнем веднага
 
You got to have patience // Трябва да си търпелив
 
You're not gonna like it // Няма да ти хареса
 
I don't know how to thank you // Не знам как да ти благодаря
 
My grandson's been through a lot // Внукът ми преживя много
 
– You don't even like kids // Дори не харесваш децата
– I love kids // Обичам децата
 
That's cool. Chicks dig artists. // Супер. Момичетата харесват художници
 
Maybe you don't think anyone will listen to you // Може би си мислиш, че никой няма да те послуша
 
Kids are strong. You'd be surprised what they can deal with // Децата са силни. Ще се изненадаш от това, което могат да преживеят
 
This is gonna happen again soon // Това ще се случи пак скоро
 
We'd like to ask you a few questions, if you don't mind // Искаме да ви зададем няколко въпроса, ако нямате нищо против
 
And I do my best to be brave // И правя всичко възможно да съм смел
 
Oh, college boy thinks he's so smart // О, колежанчето мисли, че е много умно
 
I didn't expect to see you here // Не очаквах да ви видя тук
 
That's the one I'd pick // Аз бих избрал това
 
– Who are you and what have you done with my brother? // Кой си ти и какво си направил с брат ми?
– Shut up // Млъквай
 
I'm going crazy // Аз бих избрал това
 
You're never afraid? // Аз бих избрал това
 
I'm too tired to argue // Аз бих избрал това
 
Nobody's talking to you. Keep walking // Аз бих избрал това
 
Tell you something // Ще ти кажа нещо
 
If it wasn't for you and your dad, I probably wouldn't be alive // Ако не беше ти и баща ти, сигурно нямаше да съм жив
 
He was real proud of you. I could tell. He talked about you all the time // Беше много город с теб. Това мога да кажа. Само за теб говореше
 
– Even trade, huh? // Равностойна размяна
– No, not by a long shot // Не, въобще не е
 
Nobody knows why // Ще ти кажа нещо
 
That's pretty illegal, even for us // Ще ти кажа нещо
 
– Can I ask why? // Може ли да попитам защо?
– I was a little stressed // Бях малко стресиран
 
Then just tell us what you thought you saw, please // Просто ни кажи какво мислиш, че си видял
 
He was a passenger. He was sitting right in front of me // Беше пътник. Седеше пред мен
 
Do you know that he was petrified to fly? // Знаете ли, че изпитваше ужас от летене?
 
I have an idiot to fire // Трябва да уволя един идиот
 
I've got to go // Трябва да вървя
 
– Just try to relax // Опитай се да се успокоиш
– Just try to shut up // Опитай се да млъкнеш
 
Dude, I know! I'm not an idiot! // Пич, знам. Не съм идиот
 
Can I help you with something? // Да ти помогна ли с нещо?
 
It happens to the best of us // Случва се и на най-добрите
 
I'm sorry for asking // Съжелявам че попитах
 
Look, everybody's scared of something // Виж, всеки се страхува от нещо
 
Nothing. Never mind // Нищо, няма значение
 
Come on! That can't be normal! // Стига! Това не е нормално
 
– You need to calm down // Трябва да се успокоиш
– I'm sorry I can't // Съжалявам, но не мога
 
 
 
 

Другие полезные выражения: 1, 2, 3, 4, 5, 6